Innovationssprint om hållbarhet och cirkuläritet

Under vintern 2024 genomför 8 företag en innovationssprint med fokus på hållbarhet och cirkuläritet.

Tillsammans utforskar företagen bland annat nya lösningar för återbruk av produkter och material, hur man kan ta tillvara på restflöden, hur man kan stimulera fler att göra val som är hållbara och hur man kan öka lönsamheten i en affär som bygger på återbruk.


Under fyra veckor tar de stegen från problem, utmaning eller behov till en påbörjad ny lösning och en plan för kommande steg.