Stor som liten.

Hos oss ligger styrkan i olikheterna.

Medlemskap

Innovationsbolaget erbjuder en arena där medlemsföretagen kan mötas för att hitta nya samarbeten över branschgränserna. Här kan de experimentera, inhämta ny kunskap, utveckla tankar, skapa nya samarbeten och tänka nytt och innovativt tillsammans med varandra. Syftet är att utveckla och stärka innovationskraften i sina

egna verksamheter såväl som för platsen Örnsköldsvik. Med en stärkt innovationskraft blir det enklare att attrahera både innovationskapital och nya talanger.


Med en stärkt innovationsförmåga blir du en mer attraktiv leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare. Ett medlemskap hos Innovationsbolaget öppnar dörrar för detta. Här kan du tillsammans med andra utveckla innovativa lösningar för en hållbar framtid. Vänd dig till oss om du vill ta nästa steg ur ett innovationsperspektiv.

Alla är välkomna att samlas på våra arenor, oavsett branschtillhörighet eller bolagsstorlek.

Här skapas förutsättningar för nya tankar, idéer, nya möten och en hållbar framtid. Det gör vi genom att vi tror på att mobilisera företag, entreprenörer,

kreatörer, forskare, och studenter för att på olika sätt ta sig an olika utmaningar och bidra till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Ju mer aktiv du är som medlem, desto mer nytta kommer du att få av ditt medlemskap. Tillsammans kan vi stärka innovationskraften i den verksamhet som du representerar och i platsen Örnsköldsvik. Som medlem i Innovationsbolaget får du tillgång till en arena för fortsatt utveckling med kunskap, nätverk och innovationsstöd. Men även tillgång till lokalen som kan användas som mötesplats, workshopsyta, prototyplabb eller showroom för ert företag.

Innovationsbolagets medlemmar utgörs idag ca 35 stora och mindre företag i från flera olika branscher.

Olika nivåer för olika företags förutsättningar


Som medlem går du med i HögaKusten Innovation som är den ideella förening som startat Innovationsbolaget. Föreningen samäger Innovationsbolaget med kommunkoncernens moderbolag.

En årlig medlemsavgift på 1000 kr betalas till föreningen i syfte att föreningens medlemsföretag stegvis ska köpa fler aktier i bolaget och över till kunna ta över ägandet av bolaget. Migedlemskap kan tecknas på olika nivåer beroende på medlemsföretagets storlek. Det innebär att den serviceavgift som årligen betalas av medlemarna till Innovationsbolaget varierar i storlek. Såväl nivån på medlemsavgift som nivån på serviceavgifter fastslås av föreningen HögaKusten Innovation.

Veta mer om medlemskap?
Sanmina

Sekab

Luftfartsverket

Handelskammaren

MOPSsys

Johanna Forsberg AB

Ovinge

Alla Tiders Kompetens 

Devocy

Idéforum

ÖIG

Elin Nerpin AB

Katla Aero

OK Ekonomisk förening

High Coast Creative

Backmans Fastighetsutveckling AB

Hand Made i Västernorrland

Domsjö Fabriker

Your Will AB

Thordab

Företagarna

Sidensjö sparbank

Metsä Husum

HK Turism

Eurocon

E Crucial

DC Consulting AB

Pulpeye

LINAB AB

Spectrakon

Maria Persson AB

Musikmakarna

Cesam