Innovation stories

Innovationssprint om hållbarhet och cirkuläritet

Under vintern 2024 genomför 8 företag en innovationssprint med fokus på hållbarhet och cirkuläritet.

Maker Town festivalen

Maker Town är en årligt återkommande samskapad festival i Örnsköldsvik som sätter fokus på kreativitet, innovation och entreprenörskap.