Innovationsbolagets lokal

- av och för företagen

Om lokalen


Det går att boka växthuset eller prototyplabbet var för sig, alternativt båda tillsammans. Bokning sker genom att ta kontakt med Mia eller Frida.

 

En bokning innebär inte att det är stängt för spontana drop-in besök. Medlemmar är välkomna att spontant besöka lokalen under kontorstid och utan förbokning nyttja de ytor som finns tillgängliga. Det är gratis för medlemmar att boka och nyttja lokalen. Den är då möjlig att använda för både interna och externa möten och workshops. Den är även tänkt att kunna fungera som ett showroom för medlemsföretagen under avgränsade överenskomna tidsperioder.

 

Vi kan inte garantera generell sekretets för det arbete som bedrivs i lokalen då Innovationsbolaget är en öppen medlemslokal. Däremot kan sekretess komma att hanteras inom vissa utpekade innovationssprintar.

 

Vad finns tillgängligt i lokalen att nyttja?

Digital skärm med videokonferenslösning inklusive digital whiteboard.

Whiteboardytor.

Arbetsbänkar och workshopsyta.

Mötesrum.

Vi samarbetar med House Be vilket innebär att det finns möjlighet att låna toalett och kök där.

De som använder lokalen förväntas återställa och städa upp lokalen eller arbetsytan innan man lämnar den för dagen.

 

1. Växhuset

Platsen för möten

Växthuset - där idéer får växa.

Växthuset är lämpligt för möten med upp till 7 deltagare. Det är utrustat med skärm och kamera för digitala möten och en digital whiteboard-funktion.

För de som föredrar mer analoga lösningar uppmuntrar vi att använda glasfönstren som whiteboardyta där det är fritt att både skriva och rita.

Företag kan boka växthuset för arbetsmötet

2. Prototyplabbet

Platsen för testning

Prototyplabbet - där idéer tar form!

Prototyplabbet kan användas som en öppen workshopsyta eller som stationer med arbetsbänkar för enskilt arbete. Under våren 2024 kommer prototyplabbet att börja fyllas med verktyg och utrusning. Allt eftersom det sker kommer information om labbet att uppdateras här.


Företag kan boka prototyplabbet enskilt eller tillsammans med växthuset .


3. Kontoret

Platsen för att skriva

Kontoret - där idéer sätts på pränt!

I lokalen finns också några kontorsplatser. Dessa hyrs inte ut men det finns möjlighet att nyttja dem i mån av plats i samband med att man nyttjar lokalens andra delar.


Ta plats i Innovationsbolagets lokal, gör en take over, skapa ett showroom, eller använd den för er nästa kreativa process!


Maila Innovationsbolaget om du vill veta mer eller boka lokalen