Maker Town 2024

Maker Town är en årligt återkommande samskapad festival i Örnsköldsvik som sätter fokus på kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Festivalen syftar till att lyfta fram och synliggöra den kreativitet, innovation och det entreprenörskap som så starkt präglar Örnsköldsvik både historiskt och idag.

Men också till att vara en gränsöverskridande arena där nya möten, samarbeten, produkter, upplevelser och innovationer kan uppstå.


Vill du också skapa en aktivitet under Maker Town?

Då registrerar du den här: https://forms.office.com/e/BJuawEpWFp


Besök Maker Towns hemsida på https://www.makertown.se/

Den uppdateras löpande mer program och information om festivalen.


Du kan också följa festivalens framväxt och genomförande på Instagram. Där heter kontot: makertown_ovik


För övriga frågor eller funderingar kontakta Mia Lindmark, projektledare Maker Town på miria.lindmark@ornskoldsvik.se 


Arrangeras med medfinansiering från Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.