Pilot - Digital innovation

Innovationsbolaget bjuder just nu in företag från olika branscher att delta i ett spännande pilotarbete som fokuserar på digital utveckling och innovation i samarbete med Umeå universitet. Initiativet syftar till att testa och utveckla ett arbetssätt för digital innovation mellan företag samt mellan företag och universitet, med både studenter och forskare involverade på sikt. 

Beskrivning

Tillsammans testar och utvecklar vi ett arbetssätt för digital innovation mellan företag och universitet, baserat på öppen källkod (eller data man väljer att dela) från deltagande företag och ett lean agilt arbetssätt. Genom att driva utveckling tillsammans på en gemensam plattform, skapas mer värde än om man skulle arbeta enskilt. Det innebär även potential för nya relationer med studenter vilket över tid ska kunna bidra till kompetensförsörjning för företagen.

 

Målsättning

I det första skedet fokuserar vi på lärande och att testa nya former av samarbete och arbetssätt för digital innovation. På längre sikt syftar projektet till att bygga kompetens inom digital innovation hos både företag och studenter, samt att skapa närmare relationer mellan dem för att möjliggöra ex-jobb, praktik och forskning. På lång sikt ser vi även att detta kommer att möjliggöra utvecklingen av nya tjänster eller produkter.

Initiativet syftar till att öka företagens förmåga att utvecklas inom det digitala området samtidigt som det ökar tillgången på relevant kompetens. För universitetet handlar det om att ge studenter och forskare praktisk erfarenhet och tillgång till digitala teknologier samt att stärka relationerna med näringslivet.

 

Pilotprocessen

Pilotprocessen faciliteras av extern expetis inom digital innovation i samarbete med Innovationsbolaget. Det är en lättviktig iterativ process som består av följande steg:

  1. Identifiering av deltagande företag (3-4 företag).
  2. Samling av deltagande företag för att identifiera gemensamma behovsområden (2-3 möten à ca 1 timme).
  3. Kartläggning av förutsättningarna för valda områden hos deltagande företag.
  4. Hackathon för 8 timmar av problemlösning.
  5. Utvärdering av pilotprocessen.

 

Pilotprocessen är iteratativ och kan upprepas så många gånger som önskas utifrån behov. Den genomförs med en mindre grupp företag (3-4 företag)​ tillsammans med Umeå universitet. I processen jobbar vi med öppen källkod /öppen programvara (open source)​.

 

 

Förväntade resultat

Genom att delta i pilotprocessen förväntar vi oss att ni kommer att få lära er om processen för digital innovation, testa nya modeller för samarbete och innovation, samt utveckla kompetens inom områden som öppen källkod och digital produktutveckling. I processen kommer vi att jobba med gemensamt definierade skarpa behov eller frågeställningar vilket förväntas direkt värde och nya insikter för deltagande företag redan efter en första processgenomgång (steg 2-5).

 

 

Veta mer?

Är ni intresserade av att delta eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta Frida Knutsson på Innovationsbolaget frida.knutsson@ornskoldsvik.se