Förutsättningar för innovation

Innovationsbolaget möjliggör innovation och nya affärsmöjligheter i gränssnittet mellan företag inom samma bransch eller över branschgränser. 

Det gör vi exempelvis genom att skapa gränsöverskridande utbyten mellan företag, driva behovsstyrda innovationsprocesser och arrangera tillfällen att ta del av kunskap och inspiration. Tillsammans med våra medlemsföretag fortsätter vi att utveckla Örnsköldsvik som en dynamisk plats för innovation. Vi tar tillvara på den kreativitet, innovationsförmåga och det entreprenörskap som så starkt präglar Örnsköldsvik både historiskt och idag. Innovationsbolaget är lokalt förankrat men med nationellt och internationellt uppkopplad.


Kommande event

Maker Town 2024

Bli en del av Maker Town - en festival för kreativitet, entreprenörskap & innovation i Örnsköldsvik.


23-26 maj 2024 - Örnsköldsvik

Sommarmingel

Sommarmingel för medlemmar och nyfikna hos Innovationsbolaget


3 juni 2024 Innovationsbolaget

Pilot - Digital innovation

Pilotprocess för digital innovation mellan företag


2024 - Innovationsbolaget

Tjänsteområden

Innovationsbolagets verksamhet bygger på tre tjänsteområden. Att skapa och driva gränsöverskridande arenor för innovation, attrahera innovationskapital och finansiering, samt att synliggöra innovationer, samarbeten och företag.

Gränsöverskridande arenor för innovation

Att skapa och driva gränsöverskridande arenor för innovation innebär att lyssna in företagens behov och önskemål och utifrån det designa och driva processer och mötesforum. Begreppet arena används i vid bemärkelse. En arena kan exempelvis vara en innovationsprocess, ett samarbete mellan företag, en plats - så som Innovationsbolagets lokal, prototyplabbet eller en plats hos någon annan aktör.

Innovationskapital och finansiering

Området innovationskapital och finansiering innefattar två delar. Den ena fokuserar på att söka projektmedel och finansiering från svenska myndigheter, europeiska fonder och andra källor för offentlig finansiering. Den andra har fokus på att utveckla arbetssätt tillsammans för att locka privat kapital för innovation till Örnsköldsviks företag.

Synliggöra

För att driva en positiv utveckling inom innovationsområdet för Örnsköldsvik är det viktigt att också synliggöra det som görs. Att på olika sätt berätta berättelsen om innovationkraften i Örnsköldsvik. Lyfta fram och visa upp företagen, entreprenörerna, innovatörerna och kreatörerna som samarbetar och driver innovationsprocesser här.
Innovationsbolagets tjänsteområden

Skapa och driva

gränsöverskridande

arenor för innovation

Attrahera

Innovationskapital

och finansiering

Synliggöra

Innovationer, Samarbeten

och företag

Här skapar nytänkade individer, entreprenörer och företag innovation över branschgränser för en framtid som är hållbar.

Berättelser om innovation

Innovationssprint om hållbarhet och cirkuläritet

Under vintern 2024 genomför 8 företag en innovationssprint med fokus på hållbarhet och cirkuläritet.

Maker Town festivalen

Maker Town är en årligt återkommande samskapad festival i Örnsköldsvik som sätter fokus på kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Medlemsägt AB

Innovationsbolagets ägare och medlemmar utgörs av en bredd av företag. Vill du veta mer om medlemskapet? Tveka inte att höra av dig!


Sanmina

Sekab

Luftfartsverket

Handelskammaren

MOPSsys

Johanna Forsberg AB

Ovinge

Alla Tiders Kompetens 

Devocy

Idéforum

ÖIG

Elin Nerpin AB

Katla Aero

OK Ekonomisk förening

High Coast Creative

Backmans Fastighetsutveckling AB

Hand Made i Västernorrland

Domsjö Fabriker

Your Will AB

Thordab

Företagarna

Sidensjö sparbank

Metsä Husum

HK Turism

Eurocon

E Crucial

DC Consulting AB

Pulpeye

LINAB AB

Spectrakon

Maria Persson AB

Musikmakarna

Cesam